Közhasznúsági jelentés 2010

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTPRAESEPE CSILLAGÁSZ KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2010 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.024/2005/2 számú végzésével a 2005. február 14-én kelt alapszabállyal létrehozott Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör Közhasznú Egyesületet , mint közhasznú szervezetet 1838 sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Az egyesület rövidített neve: PCSE Gyöngyös 2005

Az Egyesületet 3 fős elnökség vezeti:

Elnök: Varga András

Titkár: Kaszab Dénes

Elnökségi Tag: Viktor Csaba

Az Egyesület székhelye: Mátra Művelődési Központ Gyöngyös, Barátok tere 3

Az Egyesület közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Az Egyesület képviselője: Varga András

BESZÁMOLÓ a Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör 2010 évi tevékenységéről

BEVEZETÉS A CSILLÁGÁSZATBA előadás sorozat

Ebben az évben mindössze egy jelentkező volt az előadássorozatra. Január, február hónapokban nyolc előadást tartottunk neki.

HAT CSILLAGÁSZ ÓRA a Tájékozódás égen földön 8-dik osztályos tananyaghoz.

A nemzeti alaptanterv, Tájékozódás égen földön tananyagban szerepel csillagászati ismeretek oktatása. Összeállítottunk a tananyagot átölelő hat órából álló előadássorozatot.
Két órában az iskolai osztályt két csoportra osztva, egyik csoportnak távcsöves bemutatót tartottunk az éppen látható csillagászati objektumokról, másik csoportnak csillagkép ismeret és tájékozódás az égbolton foglalkozást tartottunk.
Az iskolák órarend átszervezéssel lehetővé tették, hogy a csillagász kör előadója a Föld és bolygótestvérei, Éltető elemünk a Nap, Csillagok világa, és a Modern csillagászati világkép kialakulása, címmel rendhagyó földrajzórát tartson.
Abasár, Detk és Tarnaméra általános iskoláiban egy-egy nyolcadik osztályának tartottuk meg az előadásokat.
A város iskoláinak tantervéiben nem szerepel a csillagászat oktatása. A tanmenettől való eltérés feltételei szigorodtak, ezért nem tarthattuk meg a csillagászórákat.

TÁVCSÖVES BEMUTATÓK A VÁROSBAN

Minden hónapban az MMK Műsorfüzetében és a helyi médiákban közzétett időpontokban két bemutatót terveztünk tartani. Amikor a Hold úgynevezett első negyedben van, akkor a Főtéren (mert ekkor a Hold az esti órákban jól látható a Főtérről). Két héttel később a Hold és a város fényeitől kevésbé zavartabb helyszínen az Aranysas út és Fecske út közti játszótéren.
A Főtéren három alkalommal tette lehetővé az időjárás a bemutatók megtartását mindösszesen 170 látogatónk volt, a Fecske úti játszótéren két bemutatót sikerült megtartani 10 érdeklődőnek.

CSILLAGLES A MÁTRA SÁSTÓ CAMPINGBAN

A Mátra Sástó Camping Erdei Iskola program keretében osztály kiránduláson resztvevő iskolásoknak természet ismereti foglalkozásokat szervez. Az ajánlott programok között szerepel a mi távcsöves bemutatónk, és tájékozás az égbolton előadásunk Csillagles néven.
Az ország területéről érkező kilenc kiránduló csoportnak tartottunk foglalkozásokat.

EGYÉB TÁVCSÖVES BEMUTATÓK

A Grandhotel Gallya felkérésére a szálló vendégeinek tartottunk kétszer távcsöves bemutatót.
A Civil Ház kezdeményezésére részt vettünk a Városi Civilnapon. Nap bemutatót tartottunk, az új távcsövünkkel.
Június 24 Szentivánéj rendezvényen kiselőadást tartottunk a napfordulók csillagászati vonatkozásairól.
A helyi polgármesteri hivatal fölkérésére távcsöves bemutatót tartottunk a Mátraszentimrei falunapon.
Ezoterikus tábor lakóinak tartottunk távcsöves bemutatót Pálosvörösmarton.

METEORÉSZLELŐ TÁBOROZÁS

Az évente szokásos meteor észlelő táborozástaugusztus 6-tól augusztus 14-ig tartottuk a Mátrában, Kaszab-réten. A megfigyelési adatokat a Magyar Csillagászati Egyesület meteor és tűzgömb észlelő hálózatához továbbítottuk.

BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ

Gyöngyös Város Önkormányzata, Mátrai ökoturisztikai központ a Sástónál címmel pályázatot nyújtott be a Sástó és környezetének fejlesztésére. A pályázat előkészítő munkáiban a csillagászkör, más civil szervezetekkel együtt részt vett.
A pályázaton nem kapott támogatást az önkormányzat.
A Város Képviselőtestülete, Kulturális Bizottságához és az Oktatási Bizottságához pályázatot nyújtottunk be a csillagvizsgáló építésére.
Forráshiányra hivatkozva nem kaptunk támogatást.
Elkészítettük a Lépték 3 tervező és kivitelező Kft.-vel a csillagvizsgáló építési engedélyezési tervét. A terv részét képező költségvetési kiírás alapján, kivitelezési árajánlatot kértünk.
A Lépték 3 Kft. építési kivitelezési árajánlata és a HITECH PLAST Kft. kupola gyártására vonatkozó árajánlata melléklésével, költségvetési támogatási kérelemmel fordultunk a Gyöngyös Város Polgármesteréhez.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A CSILLAGÁSZ KÖR 2010 ÉVI FOGLALKOZÁSAIRÓL

 1. 2010-01-04 Bevezetés a csilla-gászatba Csillagászati megfigyelések elmélete 1 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 2. 2010-01-11 Bevezetés a csilla-gászatba Csillagképtan: Téli csillagképek 1 hallgató Előadó: Varga András
 3. 2010-01-18 Bevezetés a csilla-gászatba Összefüggés az állapothatározók között 1 hallgató Előadó: Tuza László
 4. 2010-01-25 Bevezetés a csilla-gászatba A Naprendszer általános leírása: A Föld és bolygótestvérei 1 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 5. 2010-02-01 Bevezetés a csilla-gászatba Az égi mechanika születése 1 hallgató Előadó: Varga András
 6. 2010-02-08 Bevezetés a csilla-gászatba A Naprendszer általános leírása: A Jupiter típusú bolygók 1 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 7. 2010-02-15 Bevezetés a csilla-gászatba Csillagképtan: Téli csillagképek 1 hallgató Előadó: Varga András
 8. 2010-02-22 Egyesület közgyűlés Beszámoló az egyesület 2009 évi tevékenységéről Jelen volt: 7 egyesületi tag
 9. 2010-02-27 Fő tér Távcsöves bemutató 30 látogató Kaszab, Varga
 10. 2010-03-01 Szakköri foglalkozás Árapály jelenség a Föld Hold rendszerben 1 hallgató Előadó: Varga András
 11. 2010-03-08 Szakköri foglalkozás Az univerzum gyorsulva tágul sötét tömeg, sötét energia 1 hallgató Előadó: Varga András
 12. 2010-03-13 Aranysas és Fecske út közti játszótér Távcsöves bemutató 5 látogató Kaszab, Megyeri, Varga
 13. 2010-03-15 Bevezetés a csillagászatba Csillagképtan: Tavasz, nyári csillagképek 1 hallgató Előadó: Varga András
 14. 2010-04-03 Grandhotel, Galyatető Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Balogh, Kaszab, Varga, Viktor Cs.
 15. 2010-04-07 ADU Szakközép isk. Bp. Táncsics 78 Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Erdei, Kaszab, Varga,
 16. 2010-04-23 Általános iskola, Detk Csillagok világa VIII oszt
 17. 2010-04-23 Általános iskola, Detk Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 18. 2010-04-24 Fő tér Távcsöves bemutató 120 látogató Kaszab, Megyeri,Varga
 19. 2010-05-02 Kodály Z. Zeneiskola Bp. Marczibányi tér Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Megyeri, Varga,
 20. 2010-05-14 Fő tér Civil Ház szervezése Városi Civilnap 5 egyesületi tag
 21. 2010-06-16 Bélyeggyűjtő tábor Sástó Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Megyeri, Varga,
 22. 2010-06-19 Mátra Múzeum Múzeumokéjszakája Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Potje, Varga
 23. 2010-06-24 Szentiván éj Fő tér Nyári napforduló Megyeri,Varga
 24. 2010-06-28 Ezoterikus tábor Pálosvörösmart Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Varga,
 25. 2010-07-16 Általános iskola Tiszaföldvár Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Megyeri, Varga
 26. 2010-08-02 Általános iskola Sarkad Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Megyeri, Varga
 27. 2010-08-06 Kaszab rét Meteor észlelő táborozás augusztus 6-től augusztus 14-ig Átlaglétszám: 16
 28. 2010-08-07 Falunap Mátraszentimre Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Tuza,Varga
 29. 2010-08-16 Általános iskola Kisnána Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Megyeri, Varga,
 30. 2010-08-21 Grandhotel, Galya-teto Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Varga
 31. 2010-09-09 Wörösmarty Gimn. Budapest Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Varga
 32. 2010-09-09 Arany J. Ált. Iskola Szeged Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Megyeri, Varga, Zsadon
 33. 2010-10-05 Natura klub Mátra Művelődési Központ Űrkutatás rövid története Előadó: Varga András
 34. 2010-10-12 Általános iskola, Abasár A Föld és bolygótestvérei VIII oszt
 35. 2010-10-12 Általános iskola, Abasár Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 36. 2010-10-30 Aranysas és Fecske út közti játszótér Távcsöves bemutató 5 látogató Kaszab,Megyeri,Varga
 37. 2010-11-08 Szakköri foglalkozás Két távcső szerelése EQ-6 mechanikára Előadó: Megyeri György
 38. 2010-11-11 Általános iskola, Tarnaméra Csillagképek kialakulása, Öszi csillagképek VIII oszt
 39. 2010-11-11 Általános iskola, Tarnaméra Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 40. 2010-11-13 Fő tér Távcsöves bemutató 70 látogató Kaszab, Megyeri, Potje
 41. 2010-11-22 Szakköri foglalkozás Bemutató Csillagvizsgáló Engedélyezési terv ismertetése Előadó: Varga András

Jelmagyarázat

MMK. műsorfüzet szerint Főtér
MMK. műsorfüzet szerint Kálváriapart
Hat csillagászóra... iskolai előadás sorozat
Egyéb

BESZÁMOLÓ

Az Egyesület 2010 évi tárgyi eszköz beszerzéseiről

Az Egyesület bevételei terhére vásárolt eszközök: Időzítő EOS 400D-hez: 9000 Ft, azaz kilencezer forint értékben. Prizmasín 2 darab: 16125 Ft, azaz tizenhatezer egyszáz huszonöt forint értékben.

Az Egyesület 2010 évben 25125 Ft, azaz huszonötezer egyszázhuszonöt forintot fordított tárgyi eszköz beszerzésre.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010 évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 22) KT számú rendelete alapján 50. 000.-Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Praesepe Csillagász Kör Közhasznú Egyesület részére a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság keret terhére, a csillagász kör távcsöves bemutatói támogatására.

Megbíztuk a LÉPTÉK 3 tervező, kivitelező és szolgáltató Kft.-t a Bemutató Csillagvizsgáló építési engedélyezési tervének elkészítésével. Az előzetes terv alapján elkészült a Költségvetési kiírás, a végleges terv várhatóan március 31. készül el.

A Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 50. 000.-Ft, azaz Ötvenezer forint pályázaton kapott támogatást a Költségvetési kiírás számla kifizetésére használtuk fel

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk az OTP BANK RT. ÉSZAKMAGYARORSZÁGIRÉGIÓ GYÖNGYÖSI FIÓKJÁNÁL vezettette 2010. október 31-ig a 11739030-20048020 számú bankszámláját.

2010. szeptember 1-től a RAIFFEISEN BANK GYÖNGYÜSI FIÓKJÁNÁL Vezetteti a 12032006-01233972-00100008 számú bankszámláját.

A pénzmozgásról rendszeres értesítést kapunk, napra készen ismerjük a pénzügyi helyzetünket. A befizetések és kifizetések vezetése naplófokönyvben történik az előírásoknak megfelelően. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, eredmény levezetése és mérlegének megállapítása a T. 1715/B számú nyomtatvány kitöltésével készült el.

Az eredmény levezetést, a mérleg megállapítást a melléklet tartalmazza.

Az Egyesület mérleg szerinti eredménye: 791 ezer forint.
Az Egyesület mérleg szerinti befektetett eszközök: 648 ezer forint
Az Egyesület mérleg szerinti forgó eszközök: 1834 ezer forint

Gyöngyös, 2011-02-16

Varga András
az egyesület elnöke

Jóváhagyólag aláírjuk:

Kaszab Dénes                               Viktor Csaba
      titkár                                        elnökségi tag

© 2020 PRAESEPE Csillagász Kör Egyesület
Mátra Mûvelõdési Központ 
 3200 Barátok tere 3.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el