Közhasznúsági jelentés 2011

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTPRAESEPE CSILLAGÁSZ KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2011 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.024/2005/2 számú végzésével a 2005. február 14-én kelt alapszabállyal létrehozott Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör Közhasznú Egyesületet , mint közhasznú szervezetet 1838 sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Az egyesület rövidített neve: PCSE Gyöngyös 2005

Az Egyesületet 3 fős elnökség vezeti:

Elnök: Varga András

Titkár: Kaszab Dénes

Elnökségi Tag: Viktor Csaba

Az Egyesület székhelye: Mátra Művelődési Központ Gyöngyös, Barátok tere 3

Az Egyesület közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Az Egyesület képviselője: Varga András

BESZÁMOLÓ a Mátra Művelődési Központ Praesepe Csillagász Kör 2011 évi tevékenységéről

HAT CSILLAGÁSZ ÓRA a Tájékozódás égen földön 8-dik osztályos tananyaghoz.

Két órában az iskolai osztályt két csoportra osztva, egyik csoportnak távcsöves bemutatót tartottunk az éppen látható csillagászati objektumokról, másik csoportnak csillagkép ismeret és tájékozódás az égbolton foglalkozást tartottunk.
Az iskolák órarend átszervezéssel lehetővé tették, hogy a csillagász kör előadója a Föld és bolygótestvérei, Éltető elemünk a Nap, Csillagok világa, és a Modern csillagászati világkép kialakulása, címmel rendhagyó földrajzórát tartson.
Abasár, Detk és Tarnaméra általános iskoláiban egy-egy nyolcadik osztályának tartottuk meg az előadásokat.
A város iskoláinak tantervéiben nem szerepel a csillagászat oktatása. A tanmenettől való eltérés feltételei szigorodtak, ezért nem tarthattuk meg a csillagászórákat.

TÁVCSÖVES BEMUTATÓK A VÁROSBAN

Minden hónapban az MMK Műsorfüzetében és a helyi médiákban közzétett időpontokban két bemutatót terveztünk tartani. Amikor a Hold úgynevezett első negyedben van, akkor a Főtéren (mert ekkor a Hold az esti órákban jól látható a Fő térről). Két héttel később a Hold és a város fényeitől kevésbé zavartabb helyszínen az Aranysas út és Fecske út közti játszótéren.
A Főtéren öt alkalommal tette lehetővé az időjárás a bemutatók megtartását mindösszesen 275 látogatónk volt, a Fecske úti játszótéren két bemutatót sikerült megtartani 22 érdeklődőnek.

CSILLAGLES A MÁTRA SÁSTÓ CAMPINGBAN

A Mátra Sástó Camping Erdei Iskola program keretében osztály kiránduláson resztvevő iskolásoknak természet ismereti foglalkozásokat szervez. Az ajánlott programok között szerepel a mi távcsöves bemutatónk, és tájékozás az égbolton előadásunk Csillagles néven.
Az ország területéről érkező tíz kiránduló csoportnak tartottunk foglalkozásokat.

EGYÉB TÁVCSÖVES BEMUTATÓK

AFöld óráján távcsöves bemutatót tartottunk a Fő téren.
A Grandhotel Gallya felkérésére a szálló vendégeinek tartottunk négyszer távcsöves bemutatót.
A Civil Ház kezdeményezésére részt vettünk a Városi Civilnapon. Nap bemutatót tartottunk.
A Mátraházai Református üdülőben két alkalommal, három csoportnak tartottunk Csillag lest.
A helyi polgármesteri hivatal felkérésére távcsöves bemutatót tartottunk a mátraszentimrei falunapon.
A Karácsondi Könyvtár nyári táborában tartottunk távcsöves bemutatót.
A Szücsi Általános iskolában tartottunk előadást a Naptár története címmel.

METEORÉSZLELŐ TÁBOROZÁS

Az évente szokásos meteor észlelő táborozást július 29.-tól augusztus 6-ig tartottuk a Mátrában, Kaszab-réten. A megfigyelési adatokat a Magyar Csillagászati Egyesület meteor és tűzgömb észlelő hálózatához továbbítottuk.

BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ

Megrendelésünkre a LÉPTÉK 3 Kft. elkészítette a Bemutató csillagvizsgáló építési engedélyezési tervét. A tervet benyújtottuk a helyi építési hatósághoz. Összeférhetetlenség miatt a Heves Megyei Kormányhivatal, az Egri Építési hatóságot jelölte ki az eljárás lefolytatására.
Az építési tervhez csatoltuk a 2009 márciusi Képviselő Testületi ülés, térítésmentes földhasználatról szóló határozatának jegyzőkönyvét. Az építési hatóság hiánypótlásként tulajdonosi hozzájárulást kért.
A tulajdonosi hozzájárulás beszerzése érdekében kérelemmel fordultunk a Polgármester úrhoz. A Képviselő Testületnek újra kellet tárgyalnia a földhasználati jog kérelmünket, mert a korábbi döntés egy adott pályázati támogatásról szólt.
A Képviselő Testület szeptember 15-én döntött a földhasználatról és elfogadta a szerződés tervezetet. A szerződés számunkra elfogadhatatlan pontokat tartalmazott. A terület jövőbeli státuszának megváltozásának esetére a Csillagvizsgáló lebontását, áthelyezését irányozta elő. Szerződés módosítást kértünk, módosítási javaslatot tettünk.
December 15-én a Képviselő Testület a módosítási javaslataink jelentős részét elfogadta. A módosított szerződést aláírtuk.
A Tulajdonosi hozzájárulást és a nemleges Útkezelői nyilatkozatot hiánypótlásként benyújtottuk, az Egri Építési hatósághoz.
Az elutasító Útkezelői nyilatkozat mozgássérült parkoló, és akadálymentesített bejárat készítését írja elő. A terv módosítását megkezdtük és az új Útkezelői nyilatkozat megszerzéséig az építési engedélyezési eljárás szüneteltetésének meghosszabbítását kértük az Építési hatóságtól.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A CSILLAGÁSZ KÖR 2011 ÉVI FOGLALKOZÁSAIRÓL

 1. 2011-01-03 Szakköri foglalkozás Mélyég fotó értékelés: Rozetta köd 3 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 2. 2011-01-10 Szakköri foglalkozás Képlékeny magja van a Holdnak 4 hallgató Előadó: Balogh Tamás
 3. 2011-01-15 Fő tér Távcsöves bemutató 45 látogató Kaszab, Varga, Balogh, Potje
 4. 2011-01-17 Szakköri foglalkozás Ismerkedés az EQ-1 mechanikával 6 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 5. 2011-01-24 Szakköri foglalkozás Kőkori Kőkörök Stonhenge 3 hallgató Előadó: Varga András
 6. 2011-01-29 Aranysas és Fecske út közti játszótér Távcsöves bemutató 6 látogató 8 szakköri tag
 7. 2011-01-31 Szakköri foglalkozás Zöld nyíl működése Lézer 3 hallgató Előadó: Varga András
 8. 2011-02-07 Szakköri foglalkozás Optikai alapfogalmak A távcső 5 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 9. 2011-02-12 Fő tér Távcsöves bemutató 50 látogató 5 szakköri tag
 10. 2011-02-14 Szakköri foglalkozás A Nap 5 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 11. 2011-02-21 Egyesület Közgyűlés Beszámoló az egyesület 2010 évi tevékenységéről Jelen volt 11 egyesületi tag
 12. 2011-03-07 Szakköri foglalkozás A Nemzetközi Ûrállomás megfigyelése 7 hallgató Előadó: Varga András
 13. 2011-03-12 Fő tér Távcsöves bemutató 60 látogató 4 szakköri tag
 14. 2011-03-21 Szakköri foglalkozás Gyorsulva tágul az Univerzum 6 hallgató Előadó: Varga András
 15. 2011-03-26 Fő tér Távcsöves bemutató a Föld órája 40 látogató 4 szakköri tag
 16. 2011-03-28 Szakköri foglalkozás A Föld délkör mérése 6 hallgató Előadó: Varga András
 17. 2011-03-29 Általános iskola, Detk Csillagképek eredete VIII oszt
 18. 2011-03-29 Általános iskola, Detk Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 19. 2011-04-04 Szakköri foglalkozás Távolságmérés a Naprendszerben 4 hallgató Előadó: Varga András
 20. 2011-04-09 Fő tér Távcsöves bemutató 40 látogató 4 szakköri tag
 21. 2011-04-11 Szakköri foglalkozás MCSE mélyég fotó pályázat ismertetése 4 hallgató Előadó: Varga András
 22. 2011-04-11 Általános iskola Szücsi A naptár története 40 látogató Varga, Szabó D.
 23. 2011-04-23 Grandhotel, Galyatető Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Varga, Szabó D.
 24. 2011-05-02 Szakköri foglalkozás NEQ-5 távcső mechanika használata 5 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 25. 2011-05-09 Szakköri foglalkozás NGC 5595 - 5594 galaxispár felvétel értékelése 5 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 26. 2011-05-16 Szakköri foglalkozás Égi óra Tájékozódás az égbolton 5 hallgató Előadó: Viktor Csaba
 27. 2011-05-17 Derkovits Ált. isk. Budapest Csillagles Mátra Sástó Camping Erdei, Potje, Varga, Zsadon
 28. 2011-05-17 Derkovits Ált. isk. Budapest Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Viktor Cs.
 29. 2011-05-23 Szentgyörgyi Ált isk. Szolnok Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 30. 2011-05-30 Általános iskola, Ózd Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 31. 2011-05-31 Református Ált. isk. Cegléd Csillagles Mátraházi Református Üdülő Tuza, Varga, Zsadon
 32. 2011-05-31 Református Ált. isk. Cegléd Csillagles Mátraházi Református Üdülő Kaszab, Szabó, Viktor Cs.
 33. 2011-06-04 Bécsi úti Ált. isk. Budapest Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 34. 2011-06-08 Általános iskola, Mezocsát Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 35. 2011-06-15 Gyöngyösi TESCO parkoló Teljes Holdfogyatkozás bemutató Kaszab, Potje, Szabó, Varga, Viktor Cs.
 36. 2011-06-18 CIVIL NAP Távcsöves Nap bemutató Kaszab, Potje, Varga, Zsadon
 37. 2011-06-20 Bélyeggyűjtő tábor, Gyöngyös Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 38. 2011-06-22 Általános iskola, Nyírjákó Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Szabó, Varga
 39. 2011-07-07 Bólyai úti gyermek-otthon, Budapest Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Varga
 40. 2011-07-15 Grandhotel, Galyatető Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Varga
 41. 2011-07-23 Egység a Természet- tel Egyes Veszprém Csillagles Mátra Sástó Camping Kaszab, Varga
 42. 2011-07-29 Kaszab rét Meteor észlelő táborozás Július 29.-től augusztus 06.-ig Átlaglétszám 16 fő
 43. 2011-08-16 Mátraszentimre falunap Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Varga
 44. 2011-08-17 Karácsondi Iskola Dtm Hungary Bp. Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Varga
 45. 2011-07-29 Az üdülő vendégei. Győr, - Budapest Csillagles Mátraházi Református Üdülő Kaszab, Varga
 46. 2011-09-03 Fő tér helyett TESCO parkoló Távcsöves bemutató 80 látogató Kaszab, Varga
 47. 2011-07-29 Szakköri foglalkozás A Mars akkorának látszik mint a Hold 4 hallgató Előadó: Kaszab Dénes
 48. 2011-07-29 Szakköri foglalkozás Csillagképek I padon 6 hallgató Előadó: Laczik Zoltán
 49. 2011-09-17 Aranysas és Fecske út közti játszótér Távcsöves bemutató 16 látogató 5 szakköri tag
 50. 2011-09-19 Szakköri foglalkozás Csillagászati távcső objektívek leképzési hibái 5 hallgató Előadó: Varga András
 51. 2011-09-23 Kutatók éjszakája: Károly Róbert Főiskola Távcsöves bemutató 16 látogató 5 szakköri tag
 52. 2011-09-26 Szakköri foglalkozás Károly Róbert Főisk. Lombhullató őszi esték. Előadás és távcsöves bemutató Zombori Ottó
 53. 2011-09-28 Általános iskola, Abasár Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 54. 2011-10-03 Szakköri foglalkozás Irídium fler megfigyelése 3 hallgató Előadó: Varga András
 55. 2011-10-06 Általános iskola, Tarnaméra Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton VIII oszt
 56. 2011-10-10 Szakköri foglalkozás I a típusú szupernóvák kutatásá-ért fizikai Nobel díj 4 hallgató Előadó: Varga András
 57. 2011-10-17 Egyesület Közgyűlés Beszámoló az egyesület 2010 évi tevékenységéről Jelen volt: 8 egyesületi tag
 58. 2011-10-24 Szakköri foglalkozás I a típusú szupernóvák fejlodése 4 hallgató Előadó: Varga András
 59. 2011-11-03 Grandhotel, Galyatető Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Laczik, Varga
 60. 2011-11-05 Fő tér Távcsöves bemutató 80 látogató 4 szakköri tag
 61. 2011-11-07 Szakköri foglalkozás Ûridőjárás Nap megfigyelő Sztereó szonda 4 hallgató Előadó: Varga András
 62. 2011-11-12 Grandhotel, Galyatető Távcsöves bemutató, tájékozódás az égbolton Kaszab, Varga
 63. 2011-11-14 Szakköri foglalkozás Szupernóva maradványok, Ne-utroncsillagok 5 hallgató Előadó: Varga András
 64. 2011-11-28 Szakköri foglalkozás Gravitációs összeomlás. Fekete lyuk. 2 hallgató Előadó: Varga András
 65. 2011-12-05 Egyesület elnökségi megbeszélés BCSV. M291/2011.(IX.15)önkormányzati határozat módosítási javaslat Varga András, Kaszab Dénes, Potje Péter, Viktor Csaba
 66. 2011-12-12 Szakköri foglalkozás Napsúroló üstökös C/2011 W3 (Lovejoy) 4 hallgató Előadó: Varga András

Jelmagyarázat

MMK. műsorfüzet szerint Főtér
MMK. műsorfüzet szerint Kálváriapart
Hat csillagászóra... iskolai előadás sorozat
Egyéb

BESZÁMOLÓ

Az Egyesület 2011 évi tárgyi eszköz beszerzéseiről

Az Egyesület bevételei terhére vásárolt eszközök:

Zoom okulár (7-28 mm): 12500 Ft. azaz tizenkettőezer ötszáz forint értékben.

Az Egyesület 2011 évben 12500 Ft, azaz tizenkettőezer ötszáz forintot fordított tárgyi eszköz beszerzésre.

Az Egyesület 2011 évi dologi kiadásai

Az Egyesület 2009 évi adó 1% visszatérítés terhére készítetett, szellemi tevékenység kiadásai:

Hirdetés támogatók keresésére: Bemutató Csillagvizsgáló építéshez: 26 000 Ft
Támogató kereso körlevél postaköltség, 280 darab: 25 100 Ft
Hirdetés támogatók keresésére: Bemutató Csillagvizsgáló építéshez: 26 000 Ft
Építészeti tervezés, engedélyezési eljárási illeték: 182 295 Ft
ÁNTSZ eljárási díj: Tervbírálat: 8 700 Ft

Az Egyesület 2011 évben 268 105 Ft. azaz kettoszázhatvannyolcezer százöt forintot fordított dologi kiadásokra.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk a RAIFFEISEN BANK GYÖNGYÜSI FIÓKJÁNÁL Vezetteti a 12032006-01233972-00100008 számú bankszámláját.

A pénzmozgásról rendszeres értesítést kapunk, napra készen ismerjük a pénzügyi helyzetünket. A befizetések és kifizetések vezetése naplófokönyvben történik az előírásoknak megfelelően. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, eredmény levezetése és mérlegének megállapítása a T. 1715/B számú nyomtatvány kitöltésével készült el.

Az eredmény levezetést, a mérleg megállapítást a melléklet tartalmazza.

Az Egyesület mérleg szerinti eredménye: 295 ezer forint.
Az Egyesület mérleg szerinti befektetett eszközök: 527,5 ezer forint
Az Egyesület mérleg szerinti forgó eszközök: 2109 ezer forint

Gyöngyös, 2012-02-20

Varga András
az egyesület elnöke

Jóváhagyólag aláírjuk:

Kaszab Dénes                               Viktor Csaba
       titkár                                         elnökségi tag

© 2020 PRAESEPE Csillagász Kör Egyesület
Mátra Mûvelõdési Központ 
 3200 Barátok tere 3.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el